JM pf

Witam wszystkich,

Będąc w połowie grudnia jest nas obcnie ponad 3000 modlących się w 35 krajach ; ostatni dolłączeni żyją w Tanzanie. Dziękuje Ci Panie za drogę twojego miłpsierdzia, które wkładasz w serca dzieci , dorosłych i modlących się.

Wielkie podziękowania dla was wszystkich, za wasze modlitwy jak zarówno za pomoc materialną którą nam przynosicie, według waszych możliwości, mianowicie za znaczki są bardzo duża pomocą dla naszego stowarzyszenia ponieważ wysyłamy ponad 1000 listów na kwartał. Jest to pięny dar w postaci kilku znaczków, systematycznie od was otrzymywanych, lub dużo więcej (nawet do 500 w anonimowej kopercie). Przypominam sobie z czułością i respektem te parę słów które im towarzyszyły : « Mam bardzo małą emeryturę i z góry przepraszam za wysyłkę tych kilku znaczków ». Bądź błogosławiona, skromna i szlachetna osobo. Jesteś obrazem źywej aktualnej Ewangelii w Przypowieści-ofiara wolowej.

Bądźcie błogosławieni za rozszerzanie i poznawianie z UEDLP.

Bądźcie błogosławieni za przyszłych nowych wiernych z waszych parafii jak pod konice listopada w Compiègne w regione Oise, lub za wprowadzenie nowych wiernych przez was samych do UEDLP, w waszych parafiach.

Bądźcie błogosławieni Brogitte Bédard, za prezentację UEDLP w magazynie Kanadyjskim « S ł owo » tegoroznym listopadzie. Dzięki Ci Boże !

W momencie pojawienia się tego biuletynu, będziemy już w roku Miłosierdzia,   a więc dla wszystkich

Dobrego Roku Miłosierdza !

Rok Miłosierdzia Bożego wybrany przez naszego Papierza Franciszka jest zrozumiały, gdyż Miłosierdzie jest w serce jego biskupiego powołania, papieską dewizą jest « Miserando aque eligendo » przez miłosierdzie i przez wybory.

W dniu 17 marca 2013 w pierwszym Aniele Pariskim swego pontifikatu :

“Odczuć Miłosierdzie, to słowo zmienia wszystko. To co my możemy  odczuć najlepszego : to zmienia świat. Troszkę miłoserdzia sprawia, że świat jest mniej zimny i sprawiedliwszy. My potrzebujemy dobrze zrozumieć  to miłoserdzie Boże, ten Ojciec miłosierny, który ma taką cierpliwość...Przypomnijmy proroka Izajasza który mówi że nawet gdyby nasze grzeche były by czerwone jak szkarłat to miłość Boża czyni je białymi jak śnieg. Jakie jest piękne to miłosierdzie! Nie zapomnij tych słów : Pan Bóg nigdy się nie męczy, by nam wybaczać, nigdy ! My natomiast męczymy się proszac o przebaczenie. On nigdy się nie męczy".

W 2015 r 25go pażdziernika Papierz zadeklarował również :

"Wyznawcy Jezusa są powołani do tego również zwłaszcza dzisiaj: umieście człowieka w centrum miłoserdzia które zbawia. Gdy krzyk ludzkości staje się jak w Bartymeuszu, nawet silniejszy nie ma innej odpowiedzi jak przywłaszyć sobie słowa Pana Jezusa, a zwłaszcza naśladawać jego serce. Wszelkie biedy i konflikty są dla Pana Boga okazją do miłosierdzia. Dziś jest czas na miłosierdzie ! ".

***

UEDLP jest dziełem miłosierdzia : duchowość naszego stowarzyszenia z definicją lacinskiego słowa "misericordia" znaczy posiadać serce (cor) dla ubogich (miseri) = mieć serce zwrócone dla ubogich odnosi się również do słowa habrajskiego rah'anim (          ) które oznacza w Starym Testamęcie madczyną pierś zarówno jak jej czułość z nią związaną. Odnosi się to również do wnętrzy Bożych (łono)

Serce pierś i wnętrze mówią nam wszystkie trzy o czułości, miłości Boga miłosiernego.

Aby to zrozumieć jak bardzo miłosierdzie jest dziełem UEDLP należy zrozumieć i poznać jego rozwój.

Jest ono drogą nawrócenia która Pan zaczał w moim sercu w mojej wierze ponad 15 lat temu.

Czasami gdy przedstawiam UEDLP niektóre osoby kwestionują mnie gdyż mają wrażenie że jest to łatwe i proste aby modlić się za tych który czynią zło. Jednak nie jest takie łatwe !

Piersi modlący pamiętają może UEDLP na początku ofiarowało tylko imiona dziece. Przez pawie cały rok było dla mnie niemożliwym i nie do zniesienia aby modlić się za spawców ponieważ nie mogłam się modlić za żołnierzy u stóp kalwarii ani za oskarzycieli Jezusa. Moje serce stwardniłe przez moje własne rany moje własne osądy nie rozumiało w prawdzie, ofiary Jezusa na krzyżu. Tak on umarł za nasze grzychy ale nie za tych dorosłych, jeśli popełnili zbrodnie przeciwko dzieciom : gwałt, morderstwo, bicie, tortury, znęcenia się we wszystkich formach ... Nie, nie jest możliwym by modlić się za nich.

Ale Bóg jest cierpliwy. Pomału, lub czasami bardziej mocniej Miłosierzie Boże pracowało we mnie z siłą i przemieniło się w UEDLP.

W ten sposób nasze dzieło powołało modlący się do modliwy za maltretowane dzieci I  za dorosłych maltretujących. Wiecie dobrze, gdy Bóg zaczyna wyrabiać nasze serce, nie zatrzymuje się aż do ostatecznego sam na sam czyli bez przerwy i do końca.

Pan Bóg regularnie pokazuje nam twardość naszego serca.

Przyznaję szczerze źe gdy dowiaduję się o straszchnych cierpieniach niektórych dzieci, moje serce nie jest miłosierne nie naturalnie miłosierne Modlitwa, meditacja, msza święta, kontomplcja najświstszego serca naszego zbawiciela pokazuję mi miłość Bożą: dla tego dorosłego którego najpierw odrzuciłam jak zarówno i dla nnie, biednej grzesznicy . Wówczas zwalczona miłośćią, wiem jak bardzo Bóg mnie kocha taką jaką jestem, z moim sercem z kamienia i kocha tak samo tego dorosłego którego moje serce odrzuciło. Wiem że daje mi niesamowitą okazję by zbliżyć się do niego przez swiętą spowiedz w której mogę wyznać dwie rzeczy : moją miłość i wyznać moje grzechy jak zarówno wyznać moją wielką wiarę w jego matczyną czułość i jego nieskończone Miłosierdzie.

Tak Bóg nas kocha takimi jakimi jesteśmy skrzywdzonymi dziećmi, krzywdzących dorosłych, modlących się z UEDLP i całą Ludzkość której stale ofiaruje swojego Syna jako ofiarę by nas uratować, gdyż jest On samym MIłOSIERDZIEM.

 

Mona

Modliwa z Diecezji z Beauvais dla Jubileuszu :

Podczas tego roku dołożmy szczególnych starań co do modlitwy.

Zapraszam was do połączenia się w z nami w duchu każdego wieczoru o ile możliwe podczas posiłku z tą modliwą:

Ojcze pełen czułośći i miłosierdzia wobce wszystkich w Jezusie pokazujesz nam twoją twarz dobroci.

Podobnie jak On chcemy dać się pokochać i zaprosić twojego Ducha Swiętego, aby kochać ten świat który nam powierzyłeś i wszystkich wokół nas

Naucz nas  być miłosiernymi jak ty

Amen

Mgr Jacques Benoit-Gonnin