IMG_0002

Witam wszystkich i dobrej drogi ku Wielkiej Nocy!

W ostatnim czasie w Kościele i UEDLP, w mniejszym stopniu, było wiele wydarzeń.

Kościół na początek:

Nasza droga w Wielki Piątek była naznaczona przez dwa wydarzenia bardzo wyraźne:

28 lutego, odejście Benedykta XVI, rezygnacja z posługi Papieża.

W lipcu 2009 z ogromną wdzięcznością otrzymaliśmy jego błogosławieństwo apostolskie dla UEDLP i osób modlących się przy nim.

Miał odwagę zaprowadzić Kościół, w jego łonie, do potępienia zbrodni jego sług « biednych » z powodu faktów pedofilii. Przychodzi nam na myśl :

-        jego słowa z września 2010 w katedrze w Westminster w Londynie : « Znów myślę o wielkim cierpieniu spowodowanym przez nadużycia popełnione na dzieciach, szczególnie wewnątrz Kościoła i przez jego sługi. (…) Wyrażam przede wszystkim mój smutek wobec ofiar niewinnych tych zbrodni niewypowiedzianych, ufając że moc łaski Chrystusa i Jego ofiara pojednania przyniosą im głębokie uzdrowienie i pokój »

-        wreszcie słowa wygłoszone podczas jego ostatniej audiencji publicznej, 27 lutego : « W tym momencie jest we mnie wielka ufność, dlatego że wiem, wszyscy to wiemy, że słowo prawdy Ewangelii pokazuje moc Kościoła, to jest życie. Ewangelia oczyszcza i odnawia, przynosi owoce, szczególnie gdy wspólnota wierzących słucha i przyjmuje łaskę Boga w prawdzie i żyje miłosierdziem. Jest to moje przekonanie, co powoduje moją radość ».

Nasze podziękowanie i modlitwa za Benedykta XVI, odtąd papieża emeryta.

-        13 marca, poprzez wybór Kardynała Jorge Mario Bergoglio, naszego nowego Papieża, Franciszka.

Jaka pokora, jaka mądrość, z jaką ten papież rozpoczął swoj pontyfikat modlitwą « Ojcze nasz » i « Zdrowaś Maryjo » za swojego poprzednika, głosząc słowa : « Pragnę poprosić was o przychylność, zanim dam wam błogosławieństwo, proszę was o modlitwę, która jest dziękczynieniem ludu za swojego biskupa » i pochylając się skromnie, pokornie.

Niech Duch Święty prowadzi go drogą św. Franciszka, Biedaczyny z Asyżu, w ciągu jego posługi na czele Kościoła Katolickiego.

Następnie UEDLP :

-        15 lutego, Dzień św. Klaudiusza  La Colombière, świętego patrona UEDLP i 13 rocznica utworzenia dzieła, Biskup Jacques Benoit-Gonnin (Diecezja Beauvais) sprawił nam radość podpisując dekret uznający status UEDLP, które stało się « Stowarzyszeniem Prywanym Wiernych na Prawie Diecezjanym ».

-        Przekroczyliśmy liczbę 1500 modlących. Podziękowania szczególne Siostrze Charlotte-Emmanuelle, Klarysce z Senlis, która dzięki swym licznym kontaktom, pozwoliła przyjąć liczne nowe osoby modlące się, księży, zakonników i zakonnice ze wszystkich zgromadzeń (w tym i klaryski) i osoby świeckie w wielu krajach : Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, Bułgarii, Izraelu, Mauritiusie, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Gabonie, Madagaskarze.

Nasza akcja jest dziękczynna ku naszemu Bogu Trzykroć Świętemu, jak Maryja możemy śpiewać :

« Wszechmocny wielkie rzeczy mi uczynił ; Święte jest imię Jego ! »

Na temat polecanych imion :

Kilkakrotnie pytano nas o prawdziwość powierzanych imion.

Kilka lat temu specjalista od małych dzieci poradził nam nawet, aby o prostu powierzać imiona zapisane w kalendarzu. Mielibyśmy szeroki wybór imion : « Bóg, który wszystko wie, będzie wiedział, jak wybrać ».

Ostatnio osoba modląca się, która otrzymała imię nie dające się wymówić, zaalarmowała nas : mogliśmy jej odpowiedzieć, że dziecko maltretowane, za które modliła się, nosiła zadziwiające imię świętego mnicha irlandzkiego z XII wieku.

Od jakiegoś czasu liczni spośród was otrzymują imiona dzieci i/lub dorosłych o pochodzeniu obcym. Od początku UEDLP pragnął modlić się za dzieci i dorosłych wszystkich wyznań i wszystkich krajów. Kościół jest uniwersalny. Jednak, kiedy otrzymujemy imię bardzo szczególne, powierzamy je daleko od miejsca, skąd zostało nam powierzone. W ten sposób, podczas naszej wizyty modlących się w Reunion, otrzymaliśmy liczne imiona « reuniońskie ». Także każde z nich zostało powierzone na tej pięknej wyspie. Powinniśmy chronić te dzieci w cierpieniu poprzez naszą cąłkowitą dyskrecję. Prawo francuskie wymaga tego a prawo naszego serca tego pragnie.

 

Zatem tak, wszystkie imiona dzieci i dorosłych powierzonych są prawdziwymi imionami. W jai sposób nasza modlitwa mogłaby przynieść owoce jeśli byłaby oparta na kłamstwie ? Nasza modlitwa jest ich podporą : dla dzieci, aby ich uzdrowić i aby żyły, dla dorosłych aby uznali swoją zbrodnię i także wybrali życie. Nasza modlitwa ma nadzieję być balsamem na ich serca dziecięce i dorosłe, aby Miłosierdzie Bożego Serca płynęło i złagodziło każdą ranę, każdy siniak, każde piętno. Nasza modlitwa zakorzeniona jest w rzeczywistości równie biednej i jest błaganiem, aby pewnego dnia tu i w niebie, dziecko maltretowane uznane było jako dziecko tego samego Ojca.