Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dlaczego takaimg001 zmiana w UEDLP ?

Dlatego że dzieło Boga jest utkane z tysięcy nitek, aby stanowić materiał Jego Słowa lub sieć grzechów Jego dzieci. Jasne jest, iż UEDLP jest tylko jedną z nici, którą sam Bóg tka w naszych czasach. Nasza modlitwa należy do ruchu, który Bóg wznieca i powoduje rośnięcie w kwestii Miłosierdzia.

Wydaje się nam zatem oczywiste odnajdywać wzmocnienie w modlitwie różańcowej Miłosierdzia. Pan, bardzo mocno, wzywa nas do miłosierdzia względem dzieci i bardziej jeszcze względem dorosłych i daje do tego ścieżkę zgodną z Jego sercem. Takie jest zatem wyczucie modlitwy, która rozjaśnia naszą drogę « małymi płomykami Miłosierdzia ».

 

Koronka jest darem niebieskim danym przez Siostrę Faustynę, a Kościołowi przez Jana Pawła II. Ten ostatni zinstytucjonalizował go, jako pobożność prywatna, ale bardzo poparł nowennę od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia, w Oktawie Wielkiej Nocy... i niebo chciało, aby ten wielki papież umarł, lub raczej poszedł do nieba, w sobotę 2 kwietnia 2005 o 21.53, w święto Bożego Miłosierdzia.

Święto Bożego Miłosierdzia zostało ustanowione 5 maja 2000 w liturgii Kościoła Powszechnego przez naszego Papieża Jana Pawła II.

70689920_pBóg wybrał tę młodą polską dziewczynę Siostrę Faustynę (Helena Kowalska 1905-1938), która żyła życiem bardzo głębokim wewnętrznie, ale prostym i bez wykształcenia jako apostołkę miłosierdzia.

14 września 1935 : nasz Pan nauczył Siostrę Faustynę odmawiania koronki. Jezus powierzył jej misję skierowaną do całej ludzkości.

« Moje miłosierdzie rozleje się na dusze, które będą odmawiały tę koronkę w ciagu swojego życia a szczególnie w chwili śmierci... głębie mojego miłosierdzia zostaną poruszone za tych, którzy będą odmawiali koronkę. Zapisz te słowa, moja córko, mów światu o moim miłosierdziu. Niech cała ludzkość pozna moje niezgłębione miłosierdzie ; to znak na czasy ostateczne. Potem nadejdzie dzień sprawiedliwości ».

22 lutego 1931 wieczorem : Pojawienie się Chrystusa Miłosiernego, który poprosił ją o namalowanie obrazu wraz z napisem :

« Jezu, ufam Tobie »

10 stycznia 1934 Jezus polecił Siostrze Faustynie obchodzenie tego święta w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy.

18 kwietnia 1993 Siostra Faustyna została beatyfikowana przez Papieża Jana Pawła II w Rzymie i kanonizowana 30 kwietnia 2000.

Oto co powiedział Pan Siostrze Faustynie na temat święta Miłosierdzia Bożego :

« W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, pragnę nadać odpust zupełny tym duszom. Niech żadna dusza nie boi się zbliżyć do Mnie, nawet jeśli jej grzechy są jak szkarłat. Moje miłosierdzie jest tak wielkie, że w wieczności żaden duch, ani ludzki, ani anielski, nie zdoła zgłębić wszystkiego, co wychodzi z głębi mojego miłosierdzia... Święto Miłosierdzia wyszło z mych wnętrzności »

Wśród obietnic związanych z koronką danych przez Jezusa Chrystusa Siostrze Faustynie można zacytować :

- »Moja córko, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, jaką ci dałem. Podoba mi się przypisać im wszystko, o co mnie poproszą odmawiając tę koronkę

- »Kapłani dadzą ją grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku ; nawet grzesznik najbardziej zatwardziały, jeśli odmówi tę koronkę jeden raz otrzyma łaskę mego nieskończonego miłosierdzia »

 

70689965_pRÓWNIEŻ MY MÓDLMY SIĘ KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  za dzieci ofiary, ale także za osoby dorosłe sprawców.

Chrystus do Siostry Faustyny : « Moja córko, za każdym razem gdy usłyszysz zegar wybijający trzecią godzinę, zanurz się cała w moim Miłosierdziu, adoruj je i uwielbiaj je. (…) W tej godzinie możesz wszystko otrzymać dla siebie i dla innych. (…) W tej godzinie nie jestem w stanie niczego odmówić duszy, która prosi mnie przez moją Mękę. To godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata »

Aby odmawiać normalny różaniec, zazwyczaj o godzinie 15.

Zacznijcie od : Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo

Następnie na dyżych paciorkach :Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małych 10 paciorkach : Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na końcu każdej dziesiątki : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Na końcu koronki, 3 razy : Jezu, ufam Tobie

Na zakończenie : O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy tobie

bar61

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II

Podczas swej podróży do Polski w sierpniu 2002, papież Jan Paweł II poświęcił nowe sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Podczas homilii powierzył uroczyście świat cały Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!